Галерия Freestyle Cafe

Тук ще видите:
  • завършен 3D проект на заведенията, преди да бъдат готови
  • изпълнен 3D проект на заведенията

Забележка:  Всяка предлагана стока подлежи на промяна според обекта, за който се произвежда. В зависимост от помещението, мебелите могат да бъдат по-малки или по-големи. 
При интерес от Ваша страна, не се колебайте да се свържете с нас.